"خالد علیم" کے اعادوں کے درمیان فرق

"نعت کائنات" سے
:چھلانگ بطرف رہنمائی, تلاش
(نمونہ کلام)
(مزید دیکھیے)
لکیر 5: لکیر 5:
 
==== نمونہ کلام ====
 
==== نمونہ کلام ====
  
[[کیے تحریر کروں مدحت محبوب صمد نطق عاجز ہے توقاصر ہیں ۔ خالد علیم | کیسے تحریر کروں مدحت محبوب صمد ]]
+
[[کیے تحریر کروں مدحت محبوب صمد نطق عاجز ہے توقاصر ہیں ۔ خالد علیم | کیے تحریر کروں مدحت محبوب صمد نطق عاجز ہے توقاصر ہیں]]
 +
 
  
 
=== مزید دیکھیے ===
 
=== مزید دیکھیے ===
  
 
[[فدا خالدی دہلوی]] | [[حفیظ تائب]] | [[مظفر وارثی]] | [[راز کاشمیری]] | [[عارف عبدلامتین]] | [[امین راحت چغتائی]] | [[ابوالامتیاز مسلم]] | [[توصیف تبسم]] | [[افتخار عارف]] | [[خالد بزمی]] | [[سلیم شہزاد]] | [[ماجد الباقری]] | [[فراغ رہووی]] | [[خورشید ناظر]] | [[طلعت سلیم]] | [[حفیظ الرحمن احسن]] | [[نسیم سحر]] | [[زاہد فخری]] | [[محمد فیروز شاہ]] | [[کلیم حاذق]] | [[احسن زیدی]] | [[ابوالمجاہد زاہد]] | [[احسان اکبر]] | [[منیر سیفی]] | [[غلام محمد قاصر]] | [[محمد یعقوب پرواز]] | [[عارف منصور]] | [[خالد علیم]] | [[خواجہ محمد عارف]] | [[علی رضا]] | [[اقبال کوثر]] | [[خادم رزمی]] | [[قمر حیدرقمر]] | [[رشید ساقی]] | [[رشید نثار]] | [[صفدر صدیق رضی]] | [[محمد اشرف کمال]] | [[حافظ عبدالغفار حافظ]] | [[خورشید ربانی]] | [[حسن عباس رضا]] | [[حسن اختر جلیل]] | [[حسن رضا اطہر]] | [[کاشف عرفان]] | [[فیضان عارف]] | [[شعیب احمد]] | [[ابرار سالک]] | [[سرفرازقریشی]] | [[سہیل احمد صدیقی]] | [[عبدالرحمن جامی]] | [[محمد شفیق اعوان]] | [[آصف مرزا]] | [[محمد مسعود اختر]] | [[سمعیہ ناز]]
 
[[فدا خالدی دہلوی]] | [[حفیظ تائب]] | [[مظفر وارثی]] | [[راز کاشمیری]] | [[عارف عبدلامتین]] | [[امین راحت چغتائی]] | [[ابوالامتیاز مسلم]] | [[توصیف تبسم]] | [[افتخار عارف]] | [[خالد بزمی]] | [[سلیم شہزاد]] | [[ماجد الباقری]] | [[فراغ رہووی]] | [[خورشید ناظر]] | [[طلعت سلیم]] | [[حفیظ الرحمن احسن]] | [[نسیم سحر]] | [[زاہد فخری]] | [[محمد فیروز شاہ]] | [[کلیم حاذق]] | [[احسن زیدی]] | [[ابوالمجاہد زاہد]] | [[احسان اکبر]] | [[منیر سیفی]] | [[غلام محمد قاصر]] | [[محمد یعقوب پرواز]] | [[عارف منصور]] | [[خالد علیم]] | [[خواجہ محمد عارف]] | [[علی رضا]] | [[اقبال کوثر]] | [[خادم رزمی]] | [[قمر حیدرقمر]] | [[رشید ساقی]] | [[رشید نثار]] | [[صفدر صدیق رضی]] | [[محمد اشرف کمال]] | [[حافظ عبدالغفار حافظ]] | [[خورشید ربانی]] | [[حسن عباس رضا]] | [[حسن اختر جلیل]] | [[حسن رضا اطہر]] | [[کاشف عرفان]] | [[فیضان عارف]] | [[شعیب احمد]] | [[ابرار سالک]] | [[سرفرازقریشی]] | [[سہیل احمد صدیقی]] | [[عبدالرحمن جامی]] | [[محمد شفیق اعوان]] | [[آصف مرزا]] | [[محمد مسعود اختر]] | [[سمعیہ ناز]]

تـجدید بـمطابق 12:05, 20 دسمبر 2017

نمونہ کلام

کیے تحریر کروں مدحت محبوب صمد نطق عاجز ہے توقاصر ہیں


مزید دیکھیے

فدا خالدی دہلوی | حفیظ تائب | مظفر وارثی | راز کاشمیری | عارف عبدلامتین | امین راحت چغتائی | ابوالامتیاز مسلم | توصیف تبسم | افتخار عارف | خالد بزمی | سلیم شہزاد | ماجد الباقری | فراغ رہووی | خورشید ناظر | طلعت سلیم | حفیظ الرحمن احسن | نسیم سحر | زاہد فخری | محمد فیروز شاہ | کلیم حاذق | احسن زیدی | ابوالمجاہد زاہد | احسان اکبر | منیر سیفی | غلام محمد قاصر | محمد یعقوب پرواز | عارف منصور | خالد علیم | خواجہ محمد عارف | علی رضا | اقبال کوثر | خادم رزمی | قمر حیدرقمر | رشید ساقی | رشید نثار | صفدر صدیق رضی | محمد اشرف کمال | حافظ عبدالغفار حافظ | خورشید ربانی | حسن عباس رضا | حسن اختر جلیل | حسن رضا اطہر | کاشف عرفان | فیضان عارف | شعیب احمد | ابرار سالک | سرفرازقریشی | سہیل احمد صدیقی | عبدالرحمن جامی | محمد شفیق اعوان | آصف مرزا | محمد مسعود اختر | سمعیہ ناز