"سانچہ:نعت 2" کے اعادوں کے درمیان فرق

"نعت کائنات" سے
:چھلانگ بطرف رہنمائی, تلاش
(نعت ِ رسول ِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)
(نعت ِ رسول ِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)
 
(6 intermediate revisions by 2 users not shown)
لکیر 1: لکیر 1:
==== نعت ِ رسول ِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ====
+
=== نعت ِ رسول ِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ===
 
+
 
+
تا ابد رب ز تو من لطفہا دارم امید
+
 
+
از تو گر امید ببرم از کجا دارم امید
+
 
+
 
+
ہم فقیرم ہم غریبم بیکس و بیمار نا تواں
+
 
+
یک قداح زاں شربت دارالشفاء دارم امید
+
 
+
 
+
نا امیدم از خود و از جملئہ خلق جہاں
+
 
+
از ہمہ نو میدم ام از توی دارم امید
+
 
+
 
+
منتہائے کار تو دانم کہ آمر زیدن است
+
 
+
زائکہ من از رحمت بے منتہا دارم امید
+
 
+
 
+
ہر کسے امید دارد از خدا و جز خدا
+
 
+
لیک عمری شد کہ از تو من ترا دارم امید
+
 
+
 
+
روشنی چشم من از گریہ کم شد اے حبیب
+
 
+
ایں زماں از خاک کویت تو تیا دارم امید
+
 
+
 
+
محی می گوید کہ خون من حبیب من بریخت
+
 
+
بعد ازیں کشتن ز تو من اصفہا دارم امید
+

حالیہ نظرثانی بمطابق 10:26, 31 اگست 2017

نعت ِ رسول ِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم[ترمیم]