"سانچہ:نعت 2" کے اعادوں کے درمیان فرق

"نعت کائنات" سے
:چھلانگ بطرف رہنمائی, تلاش
(نعت ِ رسول ِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)
(نعت ِ رسول ِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)
لکیر 1: لکیر 1:
 
==== نعت ِ رسول ِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ====
 
==== نعت ِ رسول ِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ====
 +
 +
 +
تا ابد رب ز تو من لطفہا دارم امید
 +
 +
از تو گر امید ببرم از کجا دارم امید
 +
 +
 +
ہم فقیرم ہم غریبم بیکس و بیمار نا تواں
 +
 +
یک قداح زاں شربت دارالشفاء دارم امید
  
  

تـجدید بـمطابق 01:59, 15 جنوری 2017

نعت ِ رسول ِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

تا ابد رب ز تو من لطفہا دارم امید

از تو گر امید ببرم از کجا دارم امید


ہم فقیرم ہم غریبم بیکس و بیمار نا تواں

یک قداح زاں شربت دارالشفاء دارم امید


نا امیدم از خود و از جملئہ خلق جہاں

از ہمہ نو میدم ام از توی دارم امید


منتہائے کار تو دانم کہ آمر زیدن است

زائکہ من از رحمت بے منتہا دارم امید


ہر کسے امید دارد از خدا و جز خدا

لیک عمری شد کہ از تو من ترا دارم امید


روشنی چشم من از گریہ کم شد اے حبیب

ایں زماں از خاک کویت تو تیا دارم امید


محی می گوید کہ خون من حبیب من بریخت

بعد ازیں کشتن ز تو من اصفہا دارم امید